Akademickie Centrum Stomatologii

Korzyści dla Klienta

Zmiana oprogramowania kadrowo-płacowego poprawiła bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych, usprawniła procesy rozliczania z ZUS, US oraz z pracownikami. Modernizacja sprzętu wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa i szybkości działania infrastruktury sieciowo-serwerowej.

 

Szczegóły projektu

Pierwszy etap realizacji obejmował obszary sprzętowe. Wykonaliśmy przegląd infrastruktury i dokonaliśmy niezbędnych modyfikacji w zakresie konfiguracji sieci i wyposażenia serwerowni, przygotowując tym samym środowisko do dalszych działań rozwojowych.

Dostarczyliśmy serwer z macierzą oraz przełącznik szkieletowy, skonfigurowaliśmy wirtualne środowisko systemowe w zakresie niezbędnych maszyn wirtualnych i kopii zapasowych.

Jako uzupełnienie bazy sprzętowej, dostarczyliśmy również kilka wydajnych zestawów komputerowych.

W etapie wdrożeniowym, dostarczyliśmy i dokonaliśmy instalacji oprogramowania bazodanowego Oracle 12c oraz oprogramowania JBOSS, a następnie wykonaliśmy konfigurację i uruchomienie na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

W oparciu o przygotowane środowisko, wdrożyliśmy (usługi instalacji, konfiguracji, testowania oraz uruchomienia) oprogramowanie InfoMedica produkcji Asseco Poland S.A. w zakresie modułów: „Kadry” oraz „Płace”.

W ramach wdrożenia odbyło się szkolenie personelu oraz asysty stanowiskowe w zakresie obsługi modułów, funkcjonowania aplikacji oraz administracji oprogramowaniem.

Aby efekt wdrożenia był kompleksowy dokonano również migracji danych historycznych z wcześniej wykorzystywanego systemu kadrowo-płacowego, oddając ostatecznie w użytkowanie optymalny funkcjonalnie i zasilony w dane system.

Szpital Wojewódzki w Bielsku‑Białej

Korzyści dla Klienta

Podstawową korzyścią była zmiana systemu informatycznego na nowoczesne oprogramowanie, wspierające proces leczenia dzięki pełnemu dostępowi do informacji medycznej o pacjentach.

Rozbudowa sieci informatycznej przyczyniła się znacznie do zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych.

Szpital został wyposażony w narzędzie, które w sposób kompleksowy wspiera system informacji zarządczej i organizację procesów leczenia oraz gospodarki zasobami. Ponadto w sprawny sposób wspiera organizację pracy personelu medycznego i zarządzanie poszczególnymi obszarami działalności Szpitala.

Szczegóły projektu

Procedura związana z realizacją zamówienia rozpoczęła się w maju 2013r. i jak to czasem z zamówieniami publicznymi bywa, wydłużyła się do kwietnia 2014r.

Postępowanie odbywało się ponadto w oparciu o uwarunkowania związane z dofinansowaniem z UE i Zamawiający związany był umową określającą termin realizacji na koniec września 2014r.

Pomimo wydłużenia procedury przetargowej, termin wykonania zamówienia nie uległ wydłużeniu, co ze spodziewanych około 12 miesięcy na wykonanie umowy spowodowało skrócenie realizacji do 6 miesięcy. Wymagało to od nas szybkiej reakcji i zaalokowania nie tylko naszych zasobów, ale również skoordynowania pracowników innych partnerów.

Dzięki dobrej organizacji, już w połowie września 2014r., nastąpił rozruch szpitala na nowym – wdrożonym systemie i w oparciu o dostarczoną infrastrukturę sieciową i serwerową.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące Zadania:

  • Zadanie I: Wdrożenie i konfiguracja systemu informatycznego obejmujące elementy 3.386.190,00 PLN
   1. Analiza przedwdrożeniowa
   2. Migracja do nowej wersji systemu – licencje
   3. Migracja do nowej wersji systemu – usługi
   4. Rozszerzenie aplikacji o nowe moduły – licencje
   5. Instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu
   6. Konsultacja powdrożeniowe
  • Zadanie II: Sprzęt i oprogramowanie; 3 154.482,60 PLN
  • Zadanie III: Zarządzanie Projektem; 221.400,00 PLN
  • Zadanie IV: Obsługa serwisowa wraz Nadzorem autorskim oraz Asystą techniczną; 646.488,00 PLN

W ramach działań infrastrukturalnych byliśmy odpowiedzialni za rozbudowę infrastruktury sieciowo serwerowej wraz z zapewnieniem gwarantowanego zasilania. Utworzyliśmy klastry wirtualizacji na potrzeby systemu medycznego wraz z monitoringiem środowiska serwerowego oraz zapewniliśmy bezprzerwowe jego działanie, bezpieczne wykonywanie kopii zapasowych. Od strony wdrożenia zadbaliśmy o prawidłowe zaimplementowanie systemu AMMS firmy Asseco Polska S.A. i prowadzimy opiekę serwisową Szpitala.

Intercard Sp. z o.o.

Korzyści dla Klienta

Dzięki scaleniu wszystkich czterech baz dane medyczne, umowy i rozliczenia z NFZ, oraz informacje dotyczące pacjentów, użytkowników i struktury organizacyjnej Klienta są dostępne dla wszystkich pracowników niezależnie od lokalizacji. Jest to duże udogodnienie w procesie zarządzania oraz usprawnienie przepływu informacji i obsługi pacjenta.

Szczegóły projektu

Po raz pierwszy zrealizowano projekt scalenia aż czterech baz danych wraz z migracją danych archiwalnych.

Katowickie Centrum Onkologii

Korzyści dla Klienta

Poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii Poprawa szybkości działania systemów medycznych.

Szczegóły projektu

Kwota: 124.594,08 PLN

W ramach realizacji zadania Ganso wykonało dostawy urządzeń serwerowych, licencji bazodanowej i usługi katalogowej oraz oprogramowania archiwizacji danych. Zakres swym przedmiotem obejmował również prace konfiguracyjne w strukturach klienta na kilku poziomach funkcjonalnych w celu uzyskania wymaganego bezpieczeństwa zarówno na poziomie dostępu oraz archiwizacji danych.

Dokonaliśmy pełnej instalacji i konfiguracji systemu serwera oraz uruchomiliśmy i skonfigurowaliśmy bazę danych Oracle do pracy z systemem medycznym. W kolejnym kroku, zmigrowaliśmy cały HIS na nowy sprzęt i dokonaliśmy niezbędnego tuningu bazy.