zarządzanie dokumentacjąniska emisja

automatyzacjaObsługa wniosków

Aplikacja służy do usprawnienia pracy i automatyzacji procesów związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem wniosków o dofinansowanie w projektach ograniczenia niskiej emisji. Zbierane są w niej dane z wniosków o dofinansowanie przy wymianie kotłów, docieplaniu budynków, montażu instalacji fotowoltaicznych czy solarnych. Efektem rejestracji wniosku w aplikacji jest zautomatyzowana funkcja śledzenia terminów i wyświetlania alertów w przypadku przekroczeń. 

clouds in the blue sky

usprawnienie pracyzarządzanie dokumentacją

Dodatkowa funkcjonalność to generowanie umów z szablonów na podstawie zebranych danych do plików docx, jak również generowanie raportów z zakończonych prac (do plików xlsx). Aplikacja jest również zbiorem firm wykonujących usługi w zakresie ograniczenia emisji wraz z podziałem na specjalizacje, za pomocą web-serwisu wyświetlane są one na stronie firmowej użytkownika.

Aplikacja poprzez wbudowane funkcjonalności w dużym stopniu usprawnia pracę personelu odpowiedzialnego za przyjmowanie, gromadzenie i procesowanie wniosków o dofinansowanie. Wsparcie aplikacje daje oszczędności w wykorzystanie zasobów osobowych.

Optymalizacja obsługi klientaUsprawnienie procedur

Nasza aplikacja w istotny sposób pozwala ograniczyć formalności spoczywające na pracownikach poprzez automatyzację procesów.