Szpital Wojewódzki w Bielsku‑Białej

Szpital Wojewódzki w Bielsku‑Białej

Korzyści dla Klienta

Podstawową korzyścią była zmiana systemu informatycznego na nowoczesne oprogramowanie, wspierające proces leczenia dzięki pełnemu dostępowi do informacji medycznej o pacjentach.

Rozbudowa sieci informatycznej przyczyniła się znacznie do zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych.

Szpital został wyposażony w narzędzie, które w sposób kompleksowy wspiera system informacji zarządczej i organizację procesów leczenia oraz gospodarki zasobami. Ponadto w sprawny sposób wspiera organizację pracy personelu medycznego i zarządzanie poszczególnymi obszarami działalności Szpitala.

Szczegóły projektu

Procedura związana z realizacją zamówienia rozpoczęła się w maju 2013r. i jak to czasem z zamówieniami publicznymi bywa, wydłużyła się do kwietnia 2014r.

Postępowanie odbywało się ponadto w oparciu o uwarunkowania związane z dofinansowaniem z UE i Zamawiający związany był umową określającą termin realizacji na koniec września 2014r.

Pomimo wydłużenia procedury przetargowej, termin wykonania zamówienia nie uległ wydłużeniu, co ze spodziewanych około 12 miesięcy na wykonanie umowy spowodowało skrócenie realizacji do 6 miesięcy. Wymagało to od nas szybkiej reakcji i zaalokowania nie tylko naszych zasobów, ale również skoordynowania pracowników innych partnerów.

Dzięki dobrej organizacji, już w połowie września 2014r., nastąpił rozruch szpitala na nowym – wdrożonym systemie i w oparciu o dostarczoną infrastrukturę sieciową i serwerową.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące Zadania:

  • Zadanie I: Wdrożenie i konfiguracja systemu informatycznego obejmujące elementy 3.386.190,00 PLN
   1. Analiza przedwdrożeniowa
   2. Migracja do nowej wersji systemu – licencje
   3. Migracja do nowej wersji systemu – usługi
   4. Rozszerzenie aplikacji o nowe moduły – licencje
   5. Instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu
   6. Konsultacja powdrożeniowe
  • Zadanie II: Sprzęt i oprogramowanie; 3 154.482,60 PLN
  • Zadanie III: Zarządzanie Projektem; 221.400,00 PLN
  • Zadanie IV: Obsługa serwisowa wraz Nadzorem autorskim oraz Asystą techniczną; 646.488,00 PLN

W ramach działań infrastrukturalnych byliśmy odpowiedzialni za rozbudowę infrastruktury sieciowo serwerowej wraz z zapewnieniem gwarantowanego zasilania. Utworzyliśmy klastry wirtualizacji na potrzeby systemu medycznego wraz z monitoringiem środowiska serwerowego oraz zapewniliśmy bezprzerwowe jego działanie, bezpieczne wykonywanie kopii zapasowych. Od strony wdrożenia zadbaliśmy o prawidłowe zaimplementowanie systemu AMMS firmy Asseco Polska S.A. i prowadzimy opiekę serwisową Szpitala.

Opis projektu

Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług eZdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych

Jeden z największych projektów modernizacji systemów informatycznych szpitali w Polsce.

Zrealizowaliśmy go w konsorcjum z Asseco Polska S.A. (jako liderem konsorcjum).
 • Data : Kwiecień 2014 - Wrzesień 2014
 • Klient : Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
 • Strona URL projektu : www.hospital.com.pl