Doskonałe połączeniePROJEKTY SIECI

WITAJ W GANSOCO ROBIMY

Schemat logiczny sieci

Pozwala zwizualizować ideę połączeń w sieci a tym samym usystematyzować połączenia i odnaleźć wąskie gardła wpływające na dyskomfort pracy użytkowników oraz błędy założeń połączeń międzywęzłowych.

Topologia sieci

Projektowanie zapewniające bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy urządzeniami przełączającymi (switche) sieci. Pozwala na zwielokrotnianie połączeń międzywęzłowych aby awarie jednej z tras nie powodowały zatrzymania ruchu w sieci lub wyłączenia z sieci części newralgicznych urządzeń.

Adresacja sieci

Bardzo istotnym w poprawnym i efektywnym zarządzaniu siecią LAN jest podział na podsieci oraz odpowiednia adresacja. Poprawność zaadresowania oraz zarządzania podsieciami wpływa na bezpieczeństwo sieci klientów ale również na monitorowanie transmisji i wykrywanie niechcianych incydentów.

Okablowanie strukturalne

Każda poprawnie działająca sieć musi opierać się o wysoce jakościowe medium transmisyjne zapewniające długotrwałe użytkowanie, spełniające normy światowe i europejskie, zaprojektowane i wykonane przez profesjonalistów, a jakoś poparta badaniami oraz certyfikacją producenta rozwiązań okablowania strukturalnego.

Centralny Punkt Dystrybucyjny

Dobrze zaprojektowany CPD w ramach serwerowni głównej klienta zapewnia wysoce wydajnościowe agregowanie ruchu sieciowego z przełączników dystrybucyjnych rozlokowanych w lokalizacjach klienta (w ramach jednego lub większej ilości budynków). Dobór rozwiązań w zależności od oczekiwanych usług oraz zasobów jest kluczowy do prawidłowego i funkcjonalnego zarządzania obecnymi i przyszłymi zasobami infrastruktury sieciowej i sprzętowej klienta.

Przyłącze do Internetu (punkt styku)

Zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo należy nie bagatelizować znaczenia urządzeń brzegowych. Jakość i wydajność tych elementów ma wysoki wpływ na zapewnienie bezpiecznych warunków działania usług uruchomionych w sieci, bezpieczeństwa samych komputerów a także newralgicznych systemów.

System oznaczeń

Sieć LAN bez należytych oznaczeń fizycznych portów można przyrównać do błądzenia po mieście bez nawigacji oraz oznaczeń ulic którymi się poruszamy. Niby wiemy skąd i dokąd ale w momencie gdy pojawi się osoba nie znająca miasta nie będzie w stanie odnaleźć konkretnego adresu. Na wysokojakościowe rozwiązania infrastrukturalne składa się również system oznaczeń pozwalający na szybkie i bezproblemowe odnalezienie konkretnych portów na całej trasie naszego okablowania.

DOSKONAŁE DOPASOWANIEPRACUJ WYGODNIE

Jesteśmy w stanie zbudować dowolną konfigurację sprzętową.
Sprawimy że Twoja praca będzie wydajna i wygodna.

SZUKASZ PILNEGO KONTAKTU?CZEKAMY NA CIEBIE!

Jesteśmy dla Ciebie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00