System ZarządzaniaRuchem Pacjenta

1439299382505

funkcjonalnościDziałanie systemu

System opiera się na organizacji kolejki pacjentów, regulowanej poprzez wydawanie i przywoływaniu kolejnych numerów. Pacjent otrzymuje indywidualny numer i śledzi za pomocą ekranów, kiedy zostanie obsłużony. System kolejkowy pozwala pacjentom na komfortowe oczekiwanie, bez obawy, że ich kolejka minie. Pacjent nie musi przebywać bezpośrednio w pobliżu rejestracji, ponieważ zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie wizyty dzięki modułowi powiadamiającemu (np. z ustalonym wyprzedzeniem).

Umiejętne, płynne zarządzanie ruchem pacjentów ma bezpośredni wpływ na poziom zadowolenia i opinię o danym miejscu. Sprawnie i szybko obsłużony pacjent powróci chętniej do szpitala i wyda o nim dobrą opinię.

iStock_000008112453Medium

Bezpieczeństwo i kontrolaUdostępnianie Internetu

Poszczególne elementy systemu kolejkowego do komunikacji pomiędzy sobą wykorzystują zainstalowane na obiekcie okablowanie strukturalne – sieć komputerowa. Możliwe jest, aby system kolejkowy został zintegrowany z systemem HIS szpitala, w szczególności z modułem MPI w programie AMMS firmy Asseco.

Dzięki połączeniu Systemu Kolejkowego z MPI pacjent nie musi pobierać numeru w momencie przyjścia do szpitala. Numer zostanie automatycznie zarezerwowany przez system kolejkowy przy ustaleniu terminu w ramach MPI i przesłany na numer telefonu pacjenta.

Deklarujemy możliwość integracji z innymi HISami.

Doctor talking with senior female patient in waiting room

automatyzacja wizytMetody rejestracji pacjenta

FUNKCJE KIOSKU

Pacjent po wejściu do placówki podchodzi do infokiosku, wybiera rodzaj wizyty, automatycznie zostaje wydrukowany jego numer wraz z przewidywanym czasem obsługi.

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Pacjent podczas rejestracji do lekarza w MPI otrzymuje wygenerowany przez system kolejkowy numer. Numer wysyłany jest na e-mail i numer telefonu pacjenta. Pacjent może być powiadomiony SMS również w dniu  czasie przewidzianym na wezwanie numeru do rejestracji (np. 30 min. wcześniej pacjent otrzymuje SMSz przypomnieniem). Rejestracja przez System Zarządzania Ruchem Pacjenta skraca czas obsługi – pacjent nie musi drukować biletu w Infokiosku, w dużym stopniu kolejka do rejestracji może być wyeliminowana.

KOMFORT

eliminacja napięć i konfliktów częstych w kolejkach „tradycyjnych”

WYDAJNOŚĆ

zwiększa wydajność pracowników przez eliminację stresów i problemów związanych z obsługą pacjentów

EFEKTYWNOŚĆ

zapewnia prawidłową, zorganizowaną i efektywną obsługę pacjenta

KOMUNIKACJA

kierowanie pacjenta do odpowiedniego gabinetu

ZADOWOLENIE

wzmacnia postrzeganie jakości obsługi przez pacjenta

WYGODA

komfort oczekiwania w wyznaczonym dowolnym miejscu

JAKOŚĆ

kontrola nad jakością obsługi pacjenta

OPTYMALIZACJA

optymalizacja ilości personelu

wygoda i optymalizacjaOBSŁUGA NA WYŻSZYM POZIOMIE

Udostępniamy system, który zarządza kolejkami pacjentów na najwyższym poziomie oraz gwarantuje komfortową obsługę.