Akademickie Centrum Stomatologii

Akademickie Centrum Stomatologii

Korzyści dla Klienta

Zmiana oprogramowania kadrowo-płacowego poprawiła bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych, usprawniła procesy rozliczania z ZUS, US oraz z pracownikami. Modernizacja sprzętu wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa i szybkości działania infrastruktury sieciowo-serwerowej.

 

Szczegóły projektu

Pierwszy etap realizacji obejmował obszary sprzętowe. Wykonaliśmy przegląd infrastruktury i dokonaliśmy niezbędnych modyfikacji w zakresie konfiguracji sieci i wyposażenia serwerowni, przygotowując tym samym środowisko do dalszych działań rozwojowych.

Dostarczyliśmy serwer z macierzą oraz przełącznik szkieletowy, skonfigurowaliśmy wirtualne środowisko systemowe w zakresie niezbędnych maszyn wirtualnych i kopii zapasowych.

Jako uzupełnienie bazy sprzętowej, dostarczyliśmy również kilka wydajnych zestawów komputerowych.

W etapie wdrożeniowym, dostarczyliśmy i dokonaliśmy instalacji oprogramowania bazodanowego Oracle 12c oraz oprogramowania JBOSS, a następnie wykonaliśmy konfigurację i uruchomienie na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

W oparciu o przygotowane środowisko, wdrożyliśmy (usługi instalacji, konfiguracji, testowania oraz uruchomienia) oprogramowanie InfoMedica produkcji Asseco Poland S.A. w zakresie modułów: „Kadry” oraz „Płace”.

W ramach wdrożenia odbyło się szkolenie personelu oraz asysty stanowiskowe w zakresie obsługi modułów, funkcjonowania aplikacji oraz administracji oprogramowaniem.

Aby efekt wdrożenia był kompleksowy dokonano również migracji danych historycznych z wcześniej wykorzystywanego systemu kadrowo-płacowego, oddając ostatecznie w użytkowanie optymalny funkcjonalnie i zasilony w dane system.

Opis projektu

Wdrożenie systemu kadrowo płacowego oraz modernizacja infrastruktury informatycznej W ramach projektu dostarczyliśmy wyposażenie serwerowe i wdrożyliśmy system kadrowo-płacowy. W celu optymalizacji pracy systemu, dokonaliśmy oceny oraz rekonfiguracji infrastruktury sieciowej, dając tym również solidną podstawę i przygotowanie do dalszej rozbudowy.
  • Data : Październik 2015 - Grudzień 2015
  • Klient : Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej
  • Strona URL projektu : www.acstom.bytom.pl