zasięg i funkcjonalnośćGANSO HOTSPOT SYSTEM

laptop-handy-schnittstelle-mobile-internet-dienen-

BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLAUDOSTĘPNIANIE INTERNETU

Hotspot to usługa pozwalająca na stworzenie profesjonalnego punktu dostępu do sieci Internet oraz na zabezpieczone i kontrolowane udostępniania Internetu dla jego użytkowników.

Punkty te najczęściej można spotkać w restauracjach, hotelach, urzędach, dworcach, lotniskach, centrach handlowych czy uczelniach, a także coraz częściej w przestrzeni miejskiej.

iStock_000067823245_Medium

Dodatkowe możliwościwięcej niż hotspot

Właściciel Hotspota decyduje w jaki sposób, komu i na jakich zasadach zamierza udostępniać swoje łącze internetowe oraz czy łącze to będzie udostępniane użytkownikom odpłatnie. System pozwala kontrolować sposób udostępniania Internetu, limitować szybkość łącza oraz ilość przesyłanych danych, generować vouchery, e-maile a także SMSy z danymi pozwalającymi na dostęp do Internetu.

FunkcjonalnościZALETY SYSTEMU

PROSTOTA

Łatwe logowanie użytkowników do sieci

Automatyzacja

Niezależnie od ustawień karty sieciowej użytkownik może zalogować się do Hotspot

Dostosowanie

Definiowanie strony startowej, informacji o punkcie, regulaminu i zasad korzystania z Internetu przez punkt dostępowy

Dostępność

Przydział stref i zdefiniowanych stron www dla niezarejestrowanych użytkowników

Wymierność

Generowanie statystyk i kolekcjonowanie danych telekomunikacyjnych

Monetyzacja

Powiązanie z usługami płatniczymi i mikropłatnościami w miejscu dostępnej usługi Hotspot

Zgodność

Dostosowanie do wytycznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Unifikacja

 Integracja z systemami dziedzinowymi i centralnymi

darmowy internetdowolna konfiguracja

Udostępniamy system, który zapewnia bezpieczne i kontrolowane udostępnianie Internetu z zapewnieniem wydzielonej komunikacji bezprzewodowej z intranetem.