BEZPIECZEŃSTWO I WYDAJNOŚĆAUDYTY

AUDYTZwiększ poczucie
bezpieczeństwa

ogranicz ryzyko utraty lub kradzieży danych,
zniszczenia sprzętu lub sieci

Zapraszamy do współpracy w zakresie audytów oprogramowania, sprzętu oraz bezpieczeństwa.

W wyniku przeprowadzonego audytu dowiesz się nie tylko, które z posiadanych rozwiązań rodzą ryzyko, ale również w jaki sposób to ryzyko wyeliminować. Przedstawiamy gotowe pakiety rozwiązań do Twojej decyzji o ich realizacji. Pomagamy pisać projekty i wnioski o dofinansowanie.

Mamy zespół specjalistów, który jest w stanie zidentyfikować wszystkie nieefektywności w Twoich sieciach i systemach oraz zaproponować korzystne rozwiązania.

AUDYT ITSKORZYSTAJ Z NASZEJ USŁUGI AUDYTOWEJ

Bierzemy pod lupę wszystkie rozwiązania infrastrukturalne, ich wydajność i wykorzystanie.